Granzow bidrager til bæredygtighed

ISO 14001 certificeringen er et udtryk for vores forpligtelse til miljøbeskyttelse og bæredygtig praksis.

Vi er glade for at præsentere vores engagement i bæredygtighed gennem vores ISO 9001 og ISO 14001 certificeringer.

Hos Granzow er vi dedikerede til at sikre, at vores forretningspraksis er i overensstemmelse med høje standarder for kvalitet og miljøbeskyttelse, da vi har en vision om en industri, der i højere grad afhænger af bæredygtige løsninger, hvorigennem vi kan sikre en bedre fremtid for verden og alle, der lever i den.

Vi levere produkter og tjenester af høj kvalitet til vores kunder.

ISO 9001 certificeringen bekræfter vores engagement i at levere produkter og tjenester af høj kvalitet til vores kunder. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores interne processer og sikre, at vores produkter og service lever op til eller overstiger kundens forventninger. Denne fokus på kvalitet bidrager til at reducere affald og ressourcespild, da vi stræber efter at levere fejlfrie produkter og minimere behovet for genarbejde eller erstatninger.

ISO 14001 certificeringen er et udtryk for vores forpligtelse til
miljøbeskyttelse og bæredygtig praksis.

Vi erkender vigtigheden af at minimere vores påvirkning på miljøet og arbejder aktivt på at reducere vores ressourceforbrug, affaldsproduktion og udledning af skadelige stoffer. Ved at implementere effektive miljøstyringssystemer søger vi at identificere og tackle miljømæssige udfordringer på en systematisk og proaktiv måde.
 
Vores ISO-certificeringer går hånd i hånd med vores bæredygtighedsstrategi. Vi stræber efter at integrere bæredygtighed i hele vores forretning og tage ansvar for vores indvirkning på samfundet og miljøet. Gennem vores certificeringer forpligter vi os til konstant forbedring og overholdelse af relevante lovgivningsmæssige krav og standarder.

Nedenfor vil du finde information om vores initiativer og projekter, der understøtter vores mål om bæredygtighed. Vi er stolte af vores ISO-certificeringer og ser dem som en solid grundsten i vores bestræbelser på at skabe en mere bæredygtig fremtid. Vi inviterer dig til at udforske vores bæredygtighedsindsats og opdage, hvordan vi arbejder hen imod en mere ansvarlig og miljøvenlig forretningspraksis:


-       Vores værksted er med til at muliggøre reparationer og dermed forlænge levetiden af dit udstyr og komponenter.
-       Vi tilbyder vores kunder energibesparende løsninger, som belaster miljøet i mindre grad.
-       Vi har en stor produktportefølje i reservedele og tilbehør, som gør det nemmere at udskifte den enkelte del.

Vores identificerede udviklingsmål fra miljø og principper

Vores identificerede udviklingsmål fra miljø og principper

FN'S 17 verdensmål

Som en mangeårig ansvarlig leverandør samarbejder vi med nogle af de bedste og førende producenter med at bidrage til nogle af FN´s 17 verdensmål, der gerne på sigt skulle sikre en bedre udvikling samt en mere bæredygtig fremtid for alle.

I rigtig mange tilfælde samarbejder vi med vores kunder for at finde ikke bare den optimale automatiseringsløsning, men også med den rigtige, baseret på teknisk bæredygtig knowhow og rådgivning. Dette skulle meget gerne ende med at leve op til at minimere såvel miljøbelastningen, samt generere omkostnings-besparelser i form af reduceret energiforbrug og kemikalier/olie ved løsningen.

Baseret på markedsudviklingen og de bedst repræsenterede produkter medmiljømæssige fordele i vores produktportefølje, har vi bl.a. identificeret de effektive og meget miljøvenlige oliefrie kompressorer og vakuumpumper. De bruger mindre energi, hvilket fører til mindre CO2 emission, og forbruger ikke olie i driften – hvilket medfører en eliminering af skadeligt eller farligt affald.

 

FN's 17 verdensmål: Der er i alt 17 verdensmål - og hele 169 delmål - som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN's årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande.

FN Global Compact's 10 principper

FN Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør de bl.a. ud fra 10 principper, som alle medlemsvirksomhederne forpligter sig til at efterleve.


De 10 principper stammer fra: The Universal Declaration of Human Rights, The International Labour Organization´s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Principperne omkring miljø:

  • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssigeudfordringer; og
  • Princip 8: Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
  • Princip 9: Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at fremme ressource- og energieffektivitet, bæredygtig infrastruktur og give adgang til basale tjenester, samt grønne og anstændige job for bedre livskvalitet for alle. Implementeringen hjælper med at opnå overordnede udviklingsplaner, reducere fremtidige økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, samt styrke den økonomiske konkurrenceevne og mindske fattigdom.

 

Vores bidrag og fokus vil tage baggrund i mål 12.4:
“Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft vand og jord skal være væsentligt reduceret for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet”.

Mål 13: Klimaindsats

Klimaændringer påvirker nu alle lande på hvert kontinent. Det forstyrrer den nationale økonomi og påvirker liv, koster mennesker, samfund og lande dyrt i dag – og endnu mere i morgen. Vejrmønstre ændrer sig, havstanden stiger, vejrliget bliver mere og mere ekstremt, og drivhusgasserne er nu på deres højeste niveau i historien. Uden handling vil verdens gennemsnitlige overfladetemperatur sandsynligvis overgå 3 grader i dette århundrede. De fattigste og mest sårbare mennesker påvirkes mest.


Vores bidrag og fokus vil tage baggrund i mål 13.3:
“Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer”.

Læs mere om bæredygtighed

Certifikater

Læs mere

Klimavenlige løsninger

Se udvalg

Oliefrie kompressorer

Optimer dit trykluftsystem

Varmegenvinding

Bestil