Handelsbetingelser

Gældende fra d. 1. maj 2023. Disse handelsbetingelser finder anvendelse, når du handler i vores webshop www.granzow.dk eller gennem Granzow A/S.

Bank information

Nordea
Konto 2217 4384 224 488 

IBAN
Danske kr.: DK67 20004384 224488
EUR : DK94 20005036 406315

SWIFT-CODE(BIC): NDEADKKK

Kontaktoplysninger

Granzow A/S
 
Ejby Industrivej 26
2600 Glostrup
Danmark
CVR-nr. 43243519
 
- Herefter kaldet granzow 
+45 4320 2600
info@granzow.dk
www.granzow.dk

 

Såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Granzow A/S, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser, vil nedenstående handelsbetingelser være gældende til enhver tid. 

Handelsbetingelser for salg på www.granzow.dk

1. GENERELT
1.1 Disse vilkår og betingelser (“betingelserne”) gælder for bestilling af produkter (“produkterne”) fra Granzows webshop eller pr. telefon (distancesalg) til levering i Danmark. 

1.2 De betingelser, som gælder for produkter, der udbydes til salg på dette website, er anført nedenfor. Ved at afkrydse feltet “Jeg har læst og accepteret” på bestillingsformularen og indsende bestillingen, accepterer og indvilliger du i at være underlagt betingelserne.

1.3 Granzow A/S forbeholder sig ret til at ændre betingelserne til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog ikke gælde for bestillinger, som er indsendt, før de ændrede betingelser er offentliggjort på websitet.

1.4 Med hensyn til betingelser vedrørende brug af websitet og fortrolighedsregler, henvises der til denne side.

1.5 Hvis du handler som privatperson eller enmandsvirksomhed, gemmer vi kun dine privatoplysninger til fakturering, fragt og forsendelse. Du kan til enhver tid kontakte Granzow A/S, og bede om at få slettet dine data i vores it systemer.

1.6 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til betingelserne, meddelelser om fortrydelse, ophævelse, returnering eller refundering, kontakt venligst:

Granzow A/S, Ejby Industrivej 26, 2600 Glostrup. E-mail: info@granzow.dk.

2. AFGIVELSE AF BESTILLING
2.1 En bestilling kan afgives online ved at udfylde bestillingsformularen på websitet.

2.2 Alle produkter leveres efter tilgængelighed. Vi kontakter dig hurtigst muligt pr. e-mail, telefon eller post, såfremt de bestilte produkter ikke er tilgængelige.

2.3 Vi tilstræber at opretholde en høj kvalitet af de billeder, som offentliggøres på websitet, men vær venligst opmærksom på, at det bestilte produkt kan afvige i farve/design fra det på websitet fremviste.

2.4 Hvis du har oplyst en gyldig e-mailadresse, underretter vi dig så hurtigt som muligt for at bekræfte din bestilling og for at bekræfte dine oplysninger. I denne forbindelse vil du modtage et unikt ordrenummer, som skal anvendes ved al kommunikation med Granzow A/S.

3. LEVERING
3.1 Det bestilte produkt leveres i originaldesign. Granzow forbeholder sig ret til at foretage mindre tekniske ændringer, som ikke påvirker produktets funktionalitet.

3.2 Produkter, der er anført som “på lager”, vil som udgangspunkt blive leveret inden for 7 hverdage og produkter anført som “ikke på lager” vil som udgangspunkt blive leveret inden for 21 hverdage. Såfremt produkterne ikke er tilgængelige inden for den anslåede leveringstid, vil du blive underrettet herom.

3.3 Hvis et produkt ikke er tilgængeligt i den bestilte mængde, underretter vi dig herom, og du kan herefter beslutte, om du ønsker at bestille en sådan mindre mængde eller annullere bestillingen.

3.4 Granzow A/S kan efter eget skøn beslutte at foretage dellevering. Hvis dette sker, påløber der ingen ekstraomkostninger. Der bliver kun opkrævet betaling for én levering.

3.5 Hvis levering ikke er mulig inden for 30 dage, er du berettiget til at annullere bestillingen. Såfremt der er foretaget betaling, vil en sådan betaling blive tilbagebetalt af os inden for 30 dage.

3.6 Levering til døgnpost foretages ikke. Alle leverancer sendes med GLS til pakkeshop, eller med Dansk Fragtmænd.

4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER
4.1 Alle priser er opgivet i danske kroner. De priser, der er offentliggjort på websitet er ekslusive moms, og eksklusive eventuelle skatter og afgifter samt leveringsomkostninger.

4.2 Skatter og afgifter samt leveringsomkostninger kan variere fra tid til anden og afhængig af leveringsmåde, og disse omkostninger beregnes separat og fremgår af websitet, når du afgiver bestillingen. Den samlede pris, som er anført på bestillingsformularen, udgør det samlede skyldige beløb for de bestilte produkter.

4.3 Du accepterer at godtgøre Granzow A/S eventuelle ekstra forsendelses- og/eller ekspeditionsomkostninger påløbet som følge af din undladelse af at modtage eller afhente leveringen i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.

5. BETALING
5.1 Du kan betale for produkterne ved hjælp af de betalingsmetoder, som til enhver tid fremgår af websitet.

5.2 Granzow A/S sørger for sikker onlinebetaling ved hjælp af en ekstern leverandør og for at sikre, at du altid har det højeste sikkerhedsniveau, krypteres dine betalingsoplysninger automatisk, når du indtaster dem.

5.3 Når du betaler med kreditkort, skal du opgive dine kreditkortoplysninger, når du afgiver bestillingen.

5.4 Vi leverer ikke pr. efterkrav.

6. FORTRYDELSESRET, BESKADIGEDE OG/ELLER MANGELFULDE PRODUKTER
Fortrydelsesret

6.1 Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalens § 17

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået varen eller den første levering er i hænde.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før de har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen løber dog senest 3 måneder efter den dag, du har modtaget varen.

Hvis du f.eks. modtager produktet mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende eller tilbagegive det modtagne til os. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. gemme kvitteringen som bevis for, at du har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse.

Medmindre andet er aftalt, skal du selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Hvis vi har leveret en erstatningsvare, fordi den pågældende vare som helhed ikke kunne leveres, påhviler omkostningerne ved tilbagesendelse dog os.

Varen skal tilbagesendes til:

Granzow A/S, Ejby Industrivej 26, 2600 Glostrup.

Du kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen.

6.2 Såfremt der er foretaget betaling, tilbagebetaler vi denne straks og senest inden for 30 dage fra vores modtagelse af det returnerede produkt. Vi tilbagebetaler dog kun det modtagne beløb og ikke dine leveringsomkostninger i forbindelse med returnering af produktet til os.

6.3 Din ret til at fortryde bestillingen kan bringes i fare, såfremt du ikke har taget behørige skridt til at sikre, at du er i stand til at returnere produktet i væsentligt samme stand og mængde, som da du modtog det (inklusive originalemballage). Dette gælder ikke, såfremt produktets stand er blevet forringet som følge af (a) de handlinger, der har været nødvendige for at kontrollere produktet, eller (b) omstændigheder, som ikke kan tilskrives dig. Under alle omstændigheder anbefaler vi til enhver tid, at du tager behørige og rimelige skridt til at opretholde produktets stand og at du sørger for, at produktet returneres sikkert til os.

Beskadigede eller mangelfulde produkter

Udover retten til at fortryde bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er beskadiget eller mangelfuldt. I så fald bedes du venligst kontakte os og følge nedenstående fremgangsmåde.

6.4 Reklamationer vedrørende mangler ved produktet skal meddeles inden for rimelig tid efter at du har opdaget manglen. Vi anbefaler, at du sender din reklamation skriftligt til Granzow A/S på den adresse eller e-mail, der er anført under i punkt 1.5.Synlige skader skal med det samme meldes til vognmand/fragtservice, og skjulte skader senest indenfor 7 dage.

6.5 Såfremt reklamationen er berettiget, kan du i henhold til bestemmelserne i købeloven anmode om (a) afhjælpning af manglen, eller (b) levering af en erstatningsvare.

6.6 Såfremt vi ikke kan afhjælpe manglen ved produktet eller levere en erstatningsvare eller såfremt sådan omlevering ikke lykkes, kan du efter eget valg vælge at annullere bestillingen eller anmode om prisnedslag.

7. INSTALLATION OG ANVENDELSE
7.1 Reservedele, tilbehør og forbrugsvarer, som du har købt i denne webshop, skal til enhver tid installeres og anvendes i overensstemmelse med den bruger- og installationsmanual, der gælder for det apparat, som du agter at installere og anvende reservedelene/tilbehøret/forbrugsvarerne i. Vi opfordrer dig til at besøge vores website www.granzow.dk for at få fat i den relevante bruger- og installationsmanual eller kontakte vores personale på 43202600

7.2 Reservedele og tilbehør er alene beregnet til installation og anvendelse i kombination med Granzow-produkter, medmindre Granzow udtrykkeligt skriftligt har angivet andet.

7.3 Du er ansvarlig for korrekt installation og anvendelse af de produkter, som du har købt i denne webshop. Vær venligst opmærksom på, at nogle produkter kræver installation af en autoriseret, uddannet og professionel fagmand for at forhindre risiko for konstruktionsmæssig beskadigelse og/eller fysisk skade. Dette er specielt vigtigt for korrekt installation, anvendelse og vedligeholdelse af gaskomponenter, elektriske komponenter, installationsdele og vandkomponenter. For korrekt vejledning bør du altid læse alle instruktioner på emballagen til det produkt, som du har bestilt og/eller den relevante bruger- og installationsmanual.

Vi gør opmærksom på at der til den enkelte reservedel ikke forefindes monteringsvejledning. Montering af delen er derfor for egen risiko. I tilfælde af tvivl om montering, anbefales at tage kontakt til Granzow Service , der mod regning vil montere delen.

7.4 Granzow påtager sig ikke noget ansvar for krav fremsat som følge af (a) ikke-tilsigtet anvendelse eller håndtering af produktet, (b) anvendelse og installation i kombination med apparater, som produktet ikke var beregnet til, eller (c) ukorrekt installation. Bemærk venligst, at anvendelse eller installation, der ikke foretages på behørig vis, kan medføre risiko for dig.

8. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Vi henviser til brugermanualen for alle specifikke oplysninger om vedligeholdelse af det Granzow-apparat, som du har bestilt reservedel eller tilbehør til. Derudover kan du kontakte Granzows servicecenter direkte, som anført på vores website på www.granzow.dk

9. FORCE MAJEURE
Granzow A/S er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelse af ordren, hvis og i det omfang sådan fejl eller forsinkelse direkte eller indirekte skyldes omstændigheder, som er uden for Granzows rimelige kontrol og ikke kunne være undgået ved at tage rimelige forholdsregler.

10. GÆLDENDE LOV
Disse betingelser er underlagt lovgivningen i Danmark.

Link til ODR (Online Dispute Resolution) EU's klageportal for onlinehandel: http://ec.europa.eu/odr

Almindelige salgs- og leveringsvilkår

INDLEDNING
Disse salgs- og leveringsvilkår ("Vilkårene") gælder for alle leverancer og ordrer mellem Granzow A/S, CVR nr. 43243519, ("Granzow") og kunden ("Kunden"), medmindre der udtrykkeligt er indgået anden skriftlig aftale mellem parterne. Vilkårene vedrører Kundens køb og Granzows salg af varer/produkter ("Produkt" / "Produkterne") til Kunden. Kundens eventuelle egne vilkår og/eller betingelser finder ikke anvendelse, uanset om disse måtte være fremhævet af Kunden i forbindelse med aftaleindgåelsen. Vilkårene anses for at være accepteret af Kunden, når Kunden modtager Granzows ordrebekræftelse og/eller faktura. Sammen med ordrebekræftelsen udgør Vilkårene den fulde aftale mellem parterne.


TILBUD
Et tilbud eller generelt salgs- og markedsføringsmateriale fra Granzows side er ikke bindende og afgives med forbehold, f.eks. for fejlskrift, mellemsalg og udsving i forventede leveringstider. De i et tilbud angivne priser er ekskl. moms, told og eventuelle andre afgifter. Granzow forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priser, prislister, tilbud og katalogmateriale. Angivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalogmateriale er ligeledes ikke bindende, men alene af vejledende karakter, og Granzow påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Et konkret afgivet tilbud fra Ganzow er gældende i 14 dage dage, medmindre Granzow forinden har trukket tilbuddet tilbage eller ændret i det.


AFTALEINDGÅELSE OG FORBEHOLD
Parterne har indgået en bindende købsaftale, når Granzow har bekræftet ordren enten ved at fremsende ordrebekræftelse og/eller faktura til Kunden. Granzow forbeholder sig ret til uden varsel at ændre indholdet af eller vilkårene i en ordrebekræftelse – herunder prisen og leveringstidspunktet – f.eks. hvis der indtræffer kursændringer, prisstigninger på råvarer eller på ydelser fra Granzows leverandører, ligesom der tages forbehold for evt. opnåelse af importtilladelse. Dette gælder også for løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Hvis Kunden annullerer en ordre, efter der er indgået bindende aftale men inden der er sket levering, er Granzow berettiget til at opkræve og fakturere Kunden for allerede afholdte omkostninger og andre udgifter, der er relateret til ordren eller annulleringen af den, dog altid minimum 15 % af ordrens samlede pris.

LEVERING
Levering sker ex works fra Granzows forretningssted på Ejby Industrivej 26, 2600 Glostrup. Risikoen for Produkterne overgår til Kunden på leveringstidspunktet, uanset om Produkterne rent faktisk afhentes af eller på dette tidspunkt er i Kundens fysiske varetægt. Ejerskab til Produkterne overgår til Kunden, når Granzow har modtaget fuld og endelig betaling af den/de relevante faktura(er).
Hvis ikke andet er aftalt, vil Produkterne for Kundens regning og risiko blive fragtet til Kunden af en af Granzow valgt fragtfører. Forsendelsesomkostninger vil som udgangspunkt være specificeret i ordrebekræftelsen. Ved manglende byttepaller opkræves Kunden et gebyr på DKK 85,00 pr. palle ekskl. moms. Selvom Produkterne fragtes til Kunden, ændrer det ikke på, at riskoen for Produkterne overgår til Kunden på leveringstidspunktet, som er ex works, jf. ovenfor. Eventuelle fragtskader er et mellemværende mellem Kunden og fragtføreren.
Projekter afregnes som udgangspunkt ved én faktura når komponenter leveres, og én slutfaktura når montage og kontrol er foretaget.

LEVERINGSTID
Medmindre andet konkret er aftalt mellem parterne, er Granzows leveringstidspunkter ikke bindende. Eventuelle forsinkelser eller for tidlig levering berettiger ikke Kunden til f.eks. at hæve ordren, konventionalbod, forholdsmæssigt afslag, erstatning eller lignende. Granzow tilstræber og forventer, at leveringstidspunkter overholdes, men påtager sig således intet ansvar for tidlig levering eller forsinkelser eller følgerne deraf.

EMBALLAGE
Emballage, der ikke er beregnet særskilt, godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives – ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 3 måneder – til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen.


ANNULLERING AF ORDREN
Granzow kan annullere en indgået aftale uden ansvar eller omkostninger, hvis Kunden (i) væsentligt misligholder Vilkårene, (ii) tages under insolvensbehandling (f.eks. konkurs, rekonstruktion, eller lign.) eller må forventes at blive det, (iii) forhandler om eller indgår en frivillig gældsaftale eller akkord med sine kreditorer, eller (iv) tages under likvidation eller lign. selskabsretlig opløsningsproces.
 

BETALING
Granzows betalingsbetingelser er 20 dage netto, medmindre andet er aftalt. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv kontant betaling. Kunden er ikke berettiget til at modregne i tilgodehavender på Granzow eller tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Granzow ikke har anerkendt. Ved forsinket betaling er Granzow berettiget til (i) at suspendere enhver levering af Produkter til Kunden, indtil fuld og endelig betaling er sket, og (ii) at kræve morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned efter forfaldstid. Granzow er desuden berettiget til at opkræve rykkergebyrer i overens-stemmelse med renteloven, dvs. pt. på DKK 100 pr. rykker op til højest 3 rykkere. Hvis Kunden ikke efter at have modtaget den 1. rykker fra Granzow betaler det fulde forfaldne beløb inkl. rykkergeby-ret og eventuelle påløbne renter til tiden, er Granzow berettiget til at hæve aftalen. I så fald er Granzow tillige berettiget til at opkræve og fakturere Kunden for allerede afholdte omkostninger og andre udgifter, der er følge af Kundens betalingsmisligholdelse. Hvis Kunden ikke rettidigt aftager og betaler for Produkterne, er Granzow berettiget til for Kundens regning (i) at opbevare Produkterne på eget sted eller hos tredjemand, (ii) at forsøge genlevering af Produkterne, og/eller (iii) lade Produkterne bortsælge – sidstnævnte dog kun efter at have sendt et skriftligt varsel herom til Kunden med en frist på ikke mindre end 3 hverdage til at udbedre situationen. Ved opbevaring henligger Produkterne fortsat for Kundens risiko.
 

FORCE MAJEURE
Granzow er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket levering af Produkterne eller for følgerne deraf, hvis det er et resultat af en uforudsigelig force majeure-begivenhed, som Granzow ikke med rimelighed kunne have taget i betragtning ved aftaleindgåelse, og som ligger uden for Granzows rimelige kontrol eller indflydelse. Sådanne force majeure-begivenheder kan f.eks. være afbrydelser i forsyninger (f.eks. el, vand, varme, internet), strejke, ildebrand, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, terrorisme, krigshandlinger, handelsembargo, og lign.

REKLAMATIONSRET
Kunden skal straks ved modtagelse gennemgå Produkterne for at sikre sig mangelfri og kontraktmæssig levering. Reklamationer over oprindelige fejl eller mangler ved Produkterne skal ske inden 5 dage efter modtagelsen. Ved overskridelse af fristen mister Kunden sin reklamationsret over oprindelige fejl eller mangler. Kunden har ikke retur- eller fortrydelsesret. Granzow er forpligtet til i 12 måneder fra leveringstidspunktet at afhjælpe (ved reparation) visse fejl eller mangler, der opstår ved Produkterne i denne periode. Ved succesfuld reparation begynder en ny 12-måneders afhjælp-ningspligt for den/de del(e), der er blevet repararet. Hvis en mangel efter 3 afhjælpningsforsøg ikke er udbedret, kan Kunden enten kræve et passende afslag i købesummen eller hæve købet. Gran-zows afhjælpningspligt gælder dog kun for fejl og mangler, der skyldes den oprindelige konstruktion, fremstilling eller materialer, og afhjælpningspligten gælder således ikke i tilfælde af, at manglen er forårsaget af brugs-, monterings- eller benyttelsesfejl, mangelfuld vedligeholdelse eller reparationsarbejder, der ikke er udført af Granzow. Granzow A/S er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for mundtlig teknisk service eller vejledning, og ved skiftlig teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages der forbehold over for mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.
Granzow gør opmærksom på, at enhver garanti bortfalder på maskinel, der ikke installeres og opstartes af en Granzow-tekniker.
 

ANSVAR
Granzow kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skader, der er forårsaget af Produkterne, medmindre det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Granzow. I alle tilfælde er Granzows eventuelle erstatningsansvar begrænset til det laveste af (i) DKK 100.000, og (ii) prisen Kunden har betalt for det pågældende Produkt. Granzow A/S er aldrig erstatningsansvarlig for og hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der ikke er en følge af personskade. Kunden skal skadesløsholde Granzow samtlige omkostninger forbundet med ethvert krav, som tredjemand måtte rette mod Granzow som følge af Kundens brugs-, monterings- eller benyttelsesfejl, mangelfuld vedligeholdelse eller reparationsarbejder, der ikke er udført af Granzow, herunder Granzows omkostninger til juridisk repræsentation. Det gælder også i tilfælde, hvor Kunden har videresolgt Produktet.
 

EKSPEDITION-, EMBALLAGE- & MILJØTILLÆG
Ekspeditionsgebyr er DKK 125,00 pr. ordre. Ordrer til samlet værdi af under DKK 500,00, ekskl. tillæg, tillægges et yderligere gebyr på DKK 250,00
 

SÆRLIGE BETINGELSER
I det omfang Vilkårene ikke er dækkende for en given situation, gælder Nordiske standardbetingelser NL17. Vilkårene er underlagt dansk ret, undtagen dansk rets lovvalgsregler og den internationale købelov (CISG). Enhver tvist mellem parterne i anledning af Vilkårene eller en aftale, der er indgået i henhold til Vilkårene, skal afgøres ved de danske domstole med Retten i Glostrup som første instans. Evt. bankgaranti bortfalder maksimalt 2 år efter levering af hovedkomponenter, medmindre andet er aftalt.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Kontakt os direkte.