Lækagesøgning

Granzow A/S tilbyder lækagesøgning af dit trykluftsystem

Lækagesøgning er en vigtig del af opretholdelsen af et sikkert og effektivt rørsystem. Det kan hjælpe med at forhindre skader på ejendom, reducere forsyningsomkostningerne og minimere miljøpåvirkning. Lækagesøgning kan også bruges til at overvåge et rørsystems ydeevne over tid.

Vidste du, at lækager nok er den største pengesluger?

Det ved vi hos Granzow A/S, hvor vi dagligt finder lækager, der hurtigt kan løbe op i et flercifret beløb årligt, selv med et hul på blot 1 millimeter. 

At ignorere lækager kan resultere i tabte besparelser, driftsstop eller forringet sikkerhed. Derfor er det afgørende at anvende den rette teknik og metode for at opnå optimale resultater med dit anlæg.

Beregn dit lækagetab med vores gratis værktøj

Synligt afkast efter 3-6 måneder ved investering i lækage-kontrol

Hos Granzow A/S tilbyder vi LEAQS, som indebærer lækagesporing og optimeringssoftware, der giver dig et samlet billede af de fundne lækager i din installation. 

Vores lækagesøgning dokumenterer jeres lækager i 3 kategorier, og identificer de mest kritiske der har indflydelse på, hvordan jeres trykluftssystemer fungerer. Den færdige rapport gemmes i vores online portal. Der vil ud fra rapporten kunne udarbejdes en stykliste med defekte komponenter.

De fleste projekter har en tilbagebetalingstid, der er mindre end 6 måneder. 

Vi i Granzow A/S kan hjælpe dig med at få fuld kontrol over forbruget, tryk og dugpunkter, ved at installere midlertidig eller permanent overvågning.

Ernst Weis Hansen

Ernst Weis Hansen

Landsdækkende lækageekspert

Har du mistanke om lækage eller blot ønsker at forebygge?

Så kan du få besøg af Ernst.

Ernst er en af Danmarks mest erfarne lækageeksperter.

Han er LEAQS-ekspert og hjælper virksomheder med deres lækageudfordringer i hele Denmark.

Han undersøger dit anlæg og kan hjælpe dig med at bestille de rette materialer hjem, hvis der er behov for udskiftning i dit anlæg. Det kan være en utæt cylinder eller en knækket slange, der skal udskiftes for at forebygge driftsstop eller øge driftssikkerheden.

Hvad er en lækage?

Lækage er når der sker utætheder. Det kan være brud på dine rør, hvor luften trænger igennem et hul eller revne.

Lækager er ikke forbundet med noget positiv. Har du en produktion med en stor uidentificeret lækage, kan store spildomkostninger både på driften, men også pengepungen forventes. Giver du lækagen frit spil, så kan det blive dyrt.

Kan jeg selv se, at jeg har en lækage?

Det kan være svært at spotte med det blotte øje om du har en lækage, da det ofte kan være huller fordelt rundt omkring i dit trykluftsystem. Det kan være huller, som er på 1 millimeter - men er disse fordelt mange steder i dit trykluftsystem, så kan det hurtigt løbe op i et flercifret beløb årligt. Derfor er det en god investering for dig og din virksomhed, at få foretaget en professionel lækagesøgning af en kvalificeret tekniker, som har udstyret til at identificere skadestedet, utætheder og lignende.

Du kan dog godt opleve tegn på lækage, som for eksempel støj af udsivning, misfarvninger eller våde pletter - men det anbefales at forebygge skader på dit trykluftsystem, da en professionel lækagesøgning kan spotte det, øjet ikke ser. Det minimerer din virksomheds nedetid, øger systemets effektivitet og sænker jeres energiomkostninger.

Hvad koster lækagen per måned og år?

Trykluft er dyrt - det ved de fleste virksomheder, men hvor dyrt er det egentligt?

Vi finder i gennemsnit lækager i trykluftsystemer svarende til et ekstra strømforbrug på 50.000 kWh. 

Det svarer til 20% af virksomhedernes samlede trykluft forbrug, som kunne være undgået.

Hvad koster ”små” lækager?

Dit totale lækageniveau består af en mængde små lækager. Man kan nemt blive overrasket over omkostningen og den trykluftsvolumen, som lækker fra det der betegnes som ”små” lækager. Få missede lækager indebærer mistede besparelser. Derfor bliver den rette teknik og metodik altafgørende for at opnå et optimalt resultat.

Lækagesporing danner vej for optimal drift

Med vores lækagesøgning får du også adgang til vores optimeringssoftware, der giver dig det perfekte værktøj til at håndtere de fejl, en lækagesøgning måtte finde. Vi kan også gennemgå dit tryksystemer for lækager, med helium læksøgning.

Hos Granzow benytter vi lækagesøgning fra LEAQS, der kan hjælpe dig med at få fuld kontrol over forbruget, tryk og dugpunkter ved at installere overvågning enten midlertidig eller på permanent basis. LEAQS-systemet er verdens mest brugte system til lækage management med tæt på 8000 dokumenterede projekter. Derfor får du med deres overvågning og måling den bedste omkostningskontrol på markedet.

Få et gratis tilbud på lækagesporing

Se vores privatlivspolitik for mere information om hvordan, at vi behandler personoplysninger.

Hvilke services tilbyder vi også?

Servicekoncept

Læs mere

Kundetilpasset service

Læs mere

Behovsanalyse

Læs mere

Flowmåling

Læs mere