Bliv mere miljøvenlig med oliefrie kompressorer og vakuumpumper.

Bliv mere miljøvenlig med oliefrie kompressorer og vakuumpumper.

Som kronen på værket giver de dig også forøget stabilitet i din drift.

Miljøvenlige oliefrie kompressorer og vakuumpumper giver dig lavere vedligeholdelsesomkostninger og væsentlige energibesparelser

og det er sammenlignet med forudgående generationer og konventionelle oliesmurte modeller. Oliefrie kompressorer og vakuum kan forbruge mindre energi, der medfører mindre CO2, og de forbruger ikke olie i driften. Det eliminerer din produktion af skadeligt eller farligt affald.

Hvilke fordele høster du ved at gå oliefri?

Hvis du er interesseret i at gøre din produktion og installationer mere miljøvenlige, skal du overveje at anskaffe udstyr der kører oliefrit. Oliefri industrielle kompressorer og vakuumpumper er både mere effektive og miljøvenlige. De bruger mindre energi end f.eks. tidligere generationer, stiller mindre krav til dit anlægs applikationsressourcer med dets komponenter og mindre filtreringsudstyr. De udsender eller producerer heller ikke noget skadeligt kemikalieaffald, hvilket gør dem særdeles miljøvenlige. Yderligere miljømæssige forbedringer kan opnås med frekvensregulerede kompressormodeller end de konventionelle ”tænd og sluk”-modeller, og derudover kan der genereres yderligere energioptimerede handlinger med korrekt installerede og tilpassede PLC-controllere på din kompressor- eller vakuumpumpeinstallation. Implementering af varmegenvinding kan være en yderligere bæredygtighedsmulighed, da hovedparten af energien, der forbruges i en kompressor, kan omdannes til varme.


En oliefri kompressor og vakuumpumpe kan også forbedre dit anlægs kvalitet, fordi de ikke benytter olie i den daglige drift, og dermed ikke genererer de skadelige udledninger, der kan være til fare for medarbejdernes sundhed. Medarbejderne forbliver dermed glade, sunde og produktive når de betjener en oliefri kompressor eller vakuumpumpe i den daglige drift.


En potentiel olieforurening kan stoppe produktionen og ødelægge produkterne, som udover tab af goodwill, dårlig økonomi, tab af markedsandele m.m., kan betyde, at din produktion er nødt til at være i drift længere, og med et langt større timeantal til følge for at udligne forskellen. Dette belaster de miljømæssige ressourcer yderligere, da du bliver nødt til at køre udstyr, belysning, opvarmning og kølesystemer i længere tid end normalt – hvilket forbruger mere energi og fører til mere CO2-udslip. En oliefri kompressor eller vakuumpumpe kan dermed eliminere risikoen for forsinkelser og produktforurening.

En oliefri kompressor har ikke olie i kompressionskammeret. Dette minimerer filtreringskrav og trykfald, hvilket direkte omsættes til energibesparelser og omkostningsbesparelser. Med høj kvalitet og forureningsfri luft kan du være sikker på at dit trykluftsystem er så strømlinet og så effektivt som muligt.

Certifikater

Læs mere

Klimavenlige løsninger

Se udvalg

Bæredygtighed

Læs mere

Lækagesporing

Læs mere