PLC-styringer

Granzow A/S opbygger, programmerer, installerer og implementerer avancerede PLC-styringssystemer, der sikrer din tryghed og beskytter dine vigtigste processer.

Effektive PLC-systemer til vakuum- og trykluftcentraler

Granzow A/S opbygger, programmerer, installerer og implementerer avancerede PLC-styringssystemer, der sikrer din tryghed og beskytter dine vigtigste processer.

Granzow A/S leverer skræddersyede PLC-styringssystemer, der er designet til at optimere sikkerheden og effektiviteten af dine vakuum- og trykluftcentraler. Vi tilbyder professionel installation og implementering af avancerede teknologiske løsninger.

 • Skræddersyet løsninger
 • Professionel installation
 • State-of-the-art technology

Hvad er et PLC-system?

PLC-systemer (Programmable Logic Controllers) er avancerede computerbaserede styringssystemer, der spiller en afgørende rolle inden for industrielle automationsapplikationer.

Det er designet til at overvåge input fra sensorer, udføre logiske beslutninger og styre output til aktuatorer som f.eks. motorer, ventiler og relæer. PLC'er spiller en afgørende rolle i styring af komplekse maskiner og processer inden for industrien.

Hos Granzow A/S udvikler og implementerer vi skræddersyede PLC-systemer designet til at optimere og overvåge dine vigtigste industriprocesser.

 

Hvorfor vælge Granzows styringssystem?

Granzows styringssystem er den optimale løsning til at forbedre energieffektiviteten idine installationer.

Ved at vælge vores system kan du opnå betydeligeenergibesparelser på systemer med kompressorer i forskellige størrelser.

Hvad indeholder vores PLC-styringssystem?

Vores PLC-styringssystem er baseret på Unitronics' Vision-serie med en 3,5" touchscreen, som standard (mulighed for op til 12").

Vi programmerer styringen internt hos Granzow A/S, hvilket giver eneståendefleksibilitet, da funktionerne kan tilpasses efter dine specifikke behov.

Programmet leveres til dig som open source med tilhørende kildekode.Dokumentationen samt interface er på dansk for at øge brugervenligheden. Systemetisolerer fejlbehæftede kompressorer og tørrere, hvilket prioriterer driftssikkerhed ogtrykluftkvalitet.

Løsningen er designet til redundant drift med automatisk skift i rækkefølge ved fejl ogovervågning af kompressorer og tørrer via vores styring

Fordele ved anskaffelse af vores PLC-styring

 • Levering af kabelplan som en del af PLC-styringsleverancen.
 • PLC'en er integreret i et kabinet (500x500x200 mm).
 • Granzow A/S sørger for montering af styringskabler i de enkelte komponenter.
 • Signaludveksling bliver kontrolleret.
 • Driftssikkerhed med automatisk overgang til Ø drift ved spændingsfejl.
 • Afspærring af tørrelinje ved fejl på tørrer.
 • Touchscreen og ensartet matrixskabelon for enkel betjening.
 • Yderligere funktioner kan programmeres ind i styringen.
 • Ekstra sikkerhed: Hvis PLC-styringen går i stykker, kan Granzow A/S genskabe jeres indstillinger, da programkoden gemmes i vores dokumentation.
 • Mulighed for udskiftning af PLC-styring, da de lagerføres hos os.

Effektiv VSD-styring til vakuumpumper

Vakuumpumperne anvender VSD (Variable Speed Drive)-teknologi, hvilket medførerkomplet automatisk justering af pumpehastigheder efter procesbehov.

Vores VSD-styring kan kombineres med en eventuel eksisterende kaskadestyring afpumper med fast hastighed – afhængig af kundens proceskrav.

Overblik

Hent vores fulde brochure om PLC-styringer

FAQ om PLC-systemer

Et PLC-system fungerer ved at modtage input fra sensorer, som angiver tilstanden af forskellige enheder i et system (f.eks. temperatur, tryk, position osv.).

PLC'en behandler disse input ved hjælp af et programmeret kontrolprogram, der består af logiske instruktioner og algoritmer. Baseret på disse instruktioner træffer PLC'en beslutninger og styrer output til aktuatorer for at opretholde ønskede driftsforhold eller automatisere processer.

En typisk PLC vil have følgende komponenter i sig:

 • CPU (Central Processing Unit): CPU er hjernen bag PLC'en, som udfører programmets instruktioner og styrer hele systemet.
 • Input moduler: I PLC-styringer er der moduler, som modtager elektriske signaler fra sensorer og konverterer dem til digitale signaler. De signaler sendes, så PLC'en kan forstå og behandle informationen korrekt.
 • Output moduler: I styringen findes der også output moduler, som har til formål at træffe beslutninger fra PLC'en og konverterer dem til elektriske signaler, der styrer aktuatorer som f.eks. motorer, ventiler eller andet, som man vil have styringen til.
 • Programmeringsenhed: En enhed eller software, der bruges til at udvikle og indlæse kontrolprogrammet i PLC'en
 • Hukommelse: Ligesom os mennesker, så har PLC'en indbygget hukommelse til at gemme kontrolprogrammer, data og midlertidige variabler under drift.

I 1970'erne opfandt Ingeniøren og opfinderne Dick Morley, Bill Hawkins og John Cleaveland PLC'en.

Den første PLC blev introduceret af Bedford Associates (senere købt af Modicon, nu en del af Schneider Electric) i 1969. PLC'ens opfindelse revolutionerede automationsindustrien og ændrede især måden, hvorpå industriel styring blev udført.

Vi er ISO 9001 og 14001 certificeret


Som dokumentation for vores evne til at opfylde kunder, samarbejdspartner, myndighedernes og de lovmæssige krav er vi ISO certificeret. Hvilket vil sige, at vi i Granzow har implementeret et kvalitetsledelsessystem, som opfylder både ISO 9001 og 140001 og giver vores kunder garanti for, at de produkter og services, vi leverer, er af høj kvalitet.

Vores servicekoncept


Hos Granzow A/S får du service af dine kompressor- og pumpekomponenter i hele landet, i alle døgnets timer og året rundt. 
Du kan læse meget mere om hvilke servicepakker og løsninger, det er, vi tilbyder lige her.

Viden og guides

Vi øser ud af vores ekspertise og holder dig opdateret
om nyt i branchen.

Viden og guides
PLC-styringer

PLC-styringer

Granzow A/S opbygger, programmerer, installerer og implementerer avancerede PLC-styringssystemer, der sikrer din tryghed og beskytter dine vigtigste processer.

Klimavenlige løsninger, der betaler sig

Klimavenlige løsninger, der betaler sig

Klimaforandringer, grøn energi, bæredygtighed – ord, der er på alles læber. Lønsomme løsninger til industrien er måske ikke altid synonymt med de grønne buzzord, jeg netop har opstillet, men hos Granzow...