BÆREDYGTIGHED

Granzow A/S bidrag til bæredygtighed

Som en mangeårig ansvarlig leverandør samarbejder vi med nogle af de bedste og førende producenter med at bidrage til nogle af FN´s 17 verdensmål, der gerne på sigt skulle sikre en bedre udvikling samt en mere bæredygtig fremtid for alle.

I rigtig mange tilfælde samarbejder vi med vores kunder for at finde ikke bare den optimale automatiseringsløsning, men også med den rigtige, baseret på teknisk bæredygtig knowhow og rådgivning. Dette skulle meget gerne ende med at leve op til at minimere såvel miljøbelastningen, samt generere omkostnings-besparelser i form af reduceret energiforbrug og kemikalier/olie ved løsningen.

Baseret på markedsudviklingen og de bedst repræsenterede produkter medmiljømæssige fordele i vores produktportefølje, har vi bl.a. identificeret de effektive og meget miljøvenlige oliefrie kompressorer og vakuumpumper. De bruger mindre energi, hvilket fører til mindre CO2 emission, og forbruger ikke olie i driften – hvilket medfører en eliminering af skadeligt eller farligt affald.

FN's 17 verdensmål: Der er i alt 17 verdensmål - og hele 169 delmål - som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN's årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande

FN Global Compact's 10 principper

FN Global Compacts mission er at mobilisere en global bevægelse af virksomheder for at skabe en bedre verden. Det gør de bl.a. ud fra 10 principper, som alle medlemsvirksomhederne forpligter sig til at efterleve.

De 10 principper stammer fra: The Universal Declaration of Human Rights, The International Labour Organization´s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development, and the United Nations Convention Against Corruption.

Principperne omkring miljø:

  • Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssigeudfordringer; og
  • Princip 8: Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
  • Princip 9: Tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Vores identificerede udviklingsmål fra miljø og principper
 

  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Bæredygtigt forbrug og produktion handler om at fremme ressource- og energieffektivitet, bæredygtig infrastruktur og give adgang til basale tjenester, samt grønne og anstændige job for bedre livskvalitet for alle. Implementeringen hjælper med at opnå overordnede udviklingsplaner, reducere fremtidige økonomiske, miljømæssige og sociale omkostninger, samt styrke den økonomiske konkurrence- evne og mindske fattigdom.

Vores bidrag og fokus vil tage baggrund i mål 12.4:
“Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft vand og jord skal være væsentligt reduceret for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet”.
 

  • Mål 13: Klimaindsats.

Klimaændringer påvirker nu alle lande på hvert kontinent. Det forstyrrer den nationale økonomi og påvirker liv, koster mennesker, samfund og lande dyrt i dag – og endnu mere i morgen. Vejrmønstre ændrer sig, havstanden stiger, vejrliget bliver mere og mere ekstremt, og drivhusgasserne er nu på deres højeste niveau i historien. Uden handling vil verdens gennemsnitlige overfladetemperatur sandsynligvis overgå 3 grader i dette århundrede. De fattigste og mest sårbare mennesker påvirkes mest.

Vores bidrag og fokus vil tage baggrund i mål 13.3:
“Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer”.

Bliv mere miljøvenlig med oliefrie kompressorer og vakuumpumper. De kan forbruge mindre energi, der medfører mindre CO2, og de forbruger ikke olie i driften. Det eliminerer din produktion af skadeligt eller farligt affald

Bæredygtighedsansvar og markedsfokus

Hvad fordele høster du ved at gå oliefri?

Hvis du er interesseret i at gøre din produktion og installationer mere miljøvenlige, skal du overveje at anskaffe udstyr der kører oliefrit. Oliefri industrielle kompressorer og vakuumpumper er både mere effektive og miljøvenlige. De bruger mindre energi end f.eks. tidligere generationer, stiller mindre krav til dit anlægs applikationsressourcer med dets komponenter og mindre filtreringsudstyr. De udsender eller producerer heller ikke noget skadeligt kemikalieaffald, hvilket gør dem særdeles miljøvenlige.
Yderligere miljømæssige forbedringer kan opnås med frekvensregulerede kompressormodeller end de konventionelle ”tænd og sluk”-modeller, og derudover kan der genereres yderligere energioptimerede handlinger med korrekt installerede og tilpassede PLC-controllere på din kompressor- eller vakuumpumpeinstallation. Implementering af varmegenvinding kan være en yderligere bæredygtighedsmulighed, da hovedparten af energien, der forbruges i en kompressor, kan omdannes til varme.

En oliefri kompressor og vakuumpumpe kan også forbedre dit anlægs kvalitet, fordi de ikke benytter olie i den daglige drift, og dermed ikke genererer de skadelige udledninger, der kan være til fare for medarbejdernes sundhed. Medarbejderne forbliver dermed glade, sunde og produktive når de betjener en oliefri kompressor eller vakuumpumpe i den daglige drift. 

En potentiel olieforurening kan stoppe produktionen og ødelægge produkterne, som udover tab af goodwill, dårlig økonomi, tab af markedsandele m.m., kan betyde, at din produktion er nødt til at være i drift længere, og med et langt større timeantal til følge for at udligne forskellen. Dette belaster de miljømæssige ressourcer yderligere, da du bliver nødt til at køre udstyr, belysning, opvarmning og kølesystemer i længere tid end normalt – hvilket forbruger mere energi og fører til mere CO2-udslip. En oliefri kompressor eller vakuumpumpe kan dermed eliminere risikoen for forsinkelser og produktforurening.

En oliefri kompressor har ikke olie i kompressionskammeret. Dette minimerer filtreringskrav og trykfald, hvilket direkte omsættes til energibesparelser og omkostningsbesparelser. Med høj kvalitet og forureningsfri luft kan du være sikker på at dit trykluftsystem er så strømlinet og så effektivt som muligt.

Lækagesøgning

Vi anbefaler vores kunder at få lækagesøgning på deres kompressorsystem, for at kunne lokalisere potentielle lækager. Lækager, hvor små de end måtte være, kan let komme bag på en, når det gælder det overordnede regnestykke med energiforbrug. De kan nemlig øge ens omkostninger betragteligt som følg af øget trykluftsvolumen. I sidste ende kan det være forskellen mellem om du kører med én eller to kompressorer.

Lækagesøgninger øger derfor ikke blot lønsomheden at dit forbrug, i kraft af at du ikke taber trykluft i dit system, men det nedsætter også serviceomkostninger, da dit systems oppetid enten bliver reduceret, eller kan gå fra to kompressorer til blot én i tilfælde, hvor man er meget hårdt ramt at lækager.

Miljøvenlige oliefrie kompressorer og vakuumpumper giver dig lavere vedligeholdelsesomkostninger og væsentlige energibesparelser sammenlignet med forudgående generationer og konventionelle oliesmurte modeller. Som kronen på værket giver de dig også forøget stabilitet i din drift

}