OLIE, FEDT & SMØRELSE

Olier, fedt eller smøremidler til vakuumpumper skal opfylde høje krav. Damptrykket skal være lavt selv ved højere temperaturer, vandindholdet og vandabsorptionen skal være minimal. De skal have en stabil viskositet, have fremragende smøreegenskaber og være modstandsdygtige over for revner på grund af øget mekanisk belastning.

Klik her for at åbne Leybolds katalog om olier og smørremidler

Mineral olier

Mineral olier er produkter destilleret og raffineret fra råolie. Måden hvorpå mineralolien forbehandles, og dens sammensætning, er afgørende for de anvendelser den vil være egnet til. Afhængig af fordelingen af ​​kulbrinterne og dominansen af ​​visse egenskaber grupperes mineralolier efter paraffinbase, naphthenisk og aromatisk.

For at opnå særligt lave ultimative tryk skal mineralolie vælges på basis af en kernefraktion. Den termiske og kemiske modstandsdygtighed for mineralolier har vist sig at være tilstrækkelig i de fleste anvendelser. De tilbyder nemlig en høj grad af kompatibilitet med elastomerer og modstandsdygtighed over for hydrolyse.

Mineral olier inkluderer også gruppen af 'hydrocracked' olier. Disse betegnes ofte også som halvsyntetiske olier. Hydrocracked olier produceres under et meget højt hydrogentryk ved høj temperatur og er i det store hele fri for aromatiske forbindelser og olefiner. Hydrocracking olier udviser en højere termisk stabilitet sammenlignet med konventionelle mineral olier. I de fleste tilfælde kan intervallerne mellem olieskiftene forlænges.

Mineral olier inkluderer: LVO 100, 120, 130, 140, 150 og 170

Bemærk vi er lagerførende af alle olier i mange forskellige mål (1L, 5L etc.), så finder du ikke din olie i webshoppen kan du udfylde en kontaktformular nederst på siden, og så kontakter vi dig

Syntetiske olier

Syntetiske olier produceres gennem kemiske reaktioner. Gruppen af ​​syntetiske olier inkluderer væsker, der adskiller sig meget med hensyn til deres kemiske struktur og sammensætning. Tilsvarende adskiller deres fysiske og kemiske egenskaber sig betydeligt. Syntetiske olier anvendes i de tilfælde, hvor der kræves specielle egenskaber ved olien, som ikke kan opfyldes af mineralolier.

PAO oiler

Polyalfaolefin olier er syntetiske carbonhydrider, der er paraffinlignende, men har en ensartet struktur. Termisk og kemisk resistens er bedre sammenlignet med mineralolier. På grund af deres gode flydende egenskaber, når de er kolde, kan de bruges ved lave temperaturer. Elastomerkompatibilitet og modstandsdygtighed over for hydrolyse kan sammenlignes med den hos mineralolier.

PAO olier inkluderer: LVO 300, 310, 320 og 330

Bemærk vi er lagerførende af alle olier i mange forskellige mål (1L, 5L etc.), så finder du ikke din olie i webshoppen kan du udfylde en kontaktformular nederst på siden, og så kontakter vi dig

Ester olier

Ester olier er organiske forbindelser, som især udmærker sig ved deres høje termiske modstandsdygtighed over for krakning sammenlignet med mineral olier. Kemisk resistens er generelt ret god, men afhænger af typen af ​​esterolie. Elastomerkompatibilitet og modstandsdygtighed over for hydrolyse er ikke så god sammenlignet med den hos  mineralolier. De bør ikke bruges til pumpning af syrer, halogener eller alkaliske medier som ammoniak i forbindelse med fugt.

Ester olier inkluderer: LVO 210, 220, 240, 250 og 260

Bemærk vi er lagerførende af alle olier i mange forskellige mål (1L, 5L etc.), så finder du ikke din olie i webshoppen kan du udfylde en kontaktformular nederst på siden, og så kontakter vi dig

PFPE olier

Disse er olier er sammensat af carbon (C), fluor (F) og ilt (O) atomer. De eksisterende C-O og C-F bindinger er meget stabile. Af denne grund er PFPE-olier praktisk talt inaktive når det gælder påvirkning fra kemiske og oxiderende elementer.

Perfluorpolyethere polymeriserer ikke under påvirkning af højenergistråling. Perfluorpolyethere anvendes ved pumpning af stærkt oxidative stoffer som ilt, ozon eller nitrogenoxider samt stærkt reaktive stoffer som halogener og hydrogenhalogenider.

Med hensyn til Lewis-syrer (for eksempel bortrifluorid BF3, aluminiumtrichlorid AlCl3) er de ikke fuldstændigt inaktive. Her kan reaktioner finde sted ved temperaturer over ca. 150 ° C (302 ° F). Perfluorpolyethere er termisk meget stabile. PFPE er ikke brandfarligt. Termisk nedbrydning må kun finde sted ved temperaturer over 290 ° C (554 ° F).

PFPE olier inkluderer: LVO 400, 410 og 420

Bemærk vi er lagerførende af alle olier i mange forskellige mål (1L, 5L etc.), så finder du ikke din olie i webshoppen kan du udfylde en kontaktformular nederst på siden, og så kontakter vi dig

Olier til diffusions pumper

Pumpevæsker til oliediffusionspumper skal udvise et lavt damptryk ved stuetemperatur og skal i høj grad være i stand til at modstå termisk nedbrydning og oxidation. Gældende for overfladespændingen i den væske man anvender som pumpens væske er, at den skal være høj for at reducere krybning af oliefilm. De skal være kemisk inaktive, udvise et højt flammepunkt, og fordampningsvarmen skal være lav.

Desuden skal pumpevæskerne tillade høje pumpehastigheder over et bredt trykområde og være omkostningseffektive. Én type pumpevæske alene kan ikke opfylde disse omfattende krav. Det er derfor nødvendigt at vælge en pumpevæske i henhold til driftstryk og applikationens krav i hvert enkelt tilfælde.

Olier til diffusions pumper inkluderer: LVO 500, 521 og 540

Bemærk vi er lagerførende af alle olier i mange forskellige mål (1L, 5L etc.), så finder du ikke din olie i webshoppen kan du udfylde en kontaktformular nederst på siden, og så kontakter vi dig

Hvor ofte bør man skifte olie?

Smøremidler kan ikke bruges på ubestemt tid, da de bliver ældre over tid og deres kvalitet forringes. Ældning skyldes blandt andet høje temperaturer, oxidation, kemisk og fysisk reaktion med produktionsmidler. Alt dette kan eksempelvis føre til dannelse af slam, harpiks, krystallisation og syrer.

Et olieskift inden for de planlagte serviceintervaller er vigtig for din vakuum pumpes holdbarhed. Længden af ​​olieskiftintervallerne varierer afhængigt af valget af olie. Syntetiske olier med specielle tilsætningsstoffer er for eksempel mere modstandsdygtige end mineralolier.
 

Vigtig viden i relation til din olies levetid

Holdbarheden af din olie afhænger af mange parametre. En vigtig faktor er temperaturen. Mineralolier har normalt en maksimal temperaturgrænse på 80 ° C. Over denne temperatur kan det siges på en meget forenklet måde, at en temperaturstigning på 10 ° C medfører en reduktion af olielevetiden med 50%. Dette resulterer i en fortykkelse af olien.

Syntetiske olier kan drives permanent ved 100 til 160 ° C afhængigt af typen.

PFPE olier op til maksimalt 250 ° C permanent temperatur, lavere maksimale temperaturer skal overholdes afhængigt af procesmediet. PFPE-olier er ikke udsat for typisk ældning af olie, da de næsten er inaktive.

På den anden side, hvis en pumpe bruges for koldt, kan vanddamp eller andre dampe kondensere. Kondenseret væske kan medføre tab af smøreegenskaber eller korrosion i pumpen.

Kontakt medarbejder for nærmere information

Steen Rasmussen, Distriktschef Vakuum

   3017 7861   |      sra@granzow.dk

Kontakt os og hør mere om vores produkter

– og hvordan vi laver den bedste løsning til dig
 

 

Vores leverandører og samarbejdspartnere

}