SERVICE

Centrum servicemoduler

Granzow service - din garanti for sikker drift

Centrum servicemoduler fra Granzow er udviklet for at dine kompressorer og øvrige enheder kører stabilt og uden driftsstop – år efter år. Med ”Centrum Modul” servicesystemet får du bedre styring af driftsomkostningerne, samt serviceeftersyn i en fast plan.

Granzow servicerer alle former for kompressorer og roterende udstyr uanset fabrikat, og i tillæg til Centrum-modulerne findes en række tilvalg i form af bl.a. flowmåling og lækagesøgning, der begge har til formål at reducere dit energiforbrug. Har du ikke en serviceaftale, faktureres efter gældende timepriser. 

Landsdækkende døgnvagt

Med vores landsdækkende døgnvagt er vi i stand til at medbringe transportable kompressorer, hvis uheldet skulle være ude - så er driften hurtigt oppe i gear igen.

Vores service er landsdækkende, og vi rykker ud fra hhv. Glostrup (Sjælland) og Løsning (Jylland). Bemærk i øvrigt at alle vores serviceteknikere, der udfører el-, køle-, reparation, eftersyn, er under autorisationskontrol.

Ring døgnet rundt på telefon: 70 13 26 00 (uden for normal arbejdstid vil du blive henvist til vagthavende montør).

  CM1

Dette modul skal løbende sikre at trykluftanlæggets vigtigste komponenter opfylder de krav, som de oprindelig er beregnet til.

Dette foregår via lejemålinger på kompressorens vigtigste dele, så utilsigtet havari kan undgås. Efter afsluttet eftersyn udleveres en rapport over anlæggets driftstilstand.

  CM2

Modulet omfatter eftersyn baseret på kompressorens timetæller, hvor Granzow A/S efter oplysning fra bruger holder kontrol med eftersynsdatoen og derefter kontakter kunden for besøgsdato.

Desuden kan dette modul individuelt tilpasses den enkelte brugers behov for, hvad denne aftale skal eller kan indeholde til en fast pris fremover inkl. arbejdstid, olie samt reservedelsforbrug.

  CM3

Modulet er en totalaftale på en enkelt komponent inkl. CM1 og CM2 samt alle andre udgifter, der er forbundet med driften 24 timer i døgnet året rundt, til en fast pris.

  CM4

Modulet omfatter lovpligtigt eftersyn på trykluftkøletørrere, der indeholder freon. Dette skal sikre en optimal energimæssig udnyttelse af køletørreren.

  CM5

Modulet omfatter eftersyn af el- og luftregenererede adsorptionstørrer, inkl. for- og efterfilter. Desuden kontrol af trykdugpunktsstyringen inkl. kontrolmåling.

Bemærk: Dugpunktstransmitter skal kalibreres og renses én gang årlig.

  CM6

Modulet omfatter lovpligtigt eftersyn og besigt af trykluftbeholdere med et produkttal >2000, i kontrolklasse 2 og 3.

Denne form for modulopbygning giver et godt overblik over vedligeholdelsesomkostningerne på et trykluftanlæg. Bortset fra CM3 kan samtlige CM-moduler anvendes sammen.

  ENERTRONIC

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSESSYSTEM FOR TRYKLUFTSYSTEMER

For de kunder, der anvender Granzow service, vil vi fremhæve, at vi kan tilbyde udvidet forebyggende vedligehold af trykluftinstallationen. Vi stiller det mest moderne måleudstyr til rådighed til bestemmelse af:

   •  Luftforbrug (med én procents nøjagtighed)

   •  Optaget kompressoreffekt

   •  Lækagesøgning (ultralydsmåling)

   •  Vibrationsmåling på lejer (stødpulsmåling)

Når Enertronic indbygges i eksisterende installationer er en analyse af det aktuelle forbrugsmønster det bedste udgangspunkt for valg af optimeringsmodel.

Kontakt os og hør mere om vores produkter

– og hvordan vi laver den bedste løsning til dig
 

 

Vores leverandører og samarbejdspartnere