4320 2600

FSD´s rekommandation

FSD (Foreningen af Sygehusmaskinmester i Danmark) har udarbejdet en rekommandation for medicinske gasser til sygehuse som henvender sig til personer der arbejder med projektering, etablering samt drift af:

Egentlige installationer til forsyning af gasser.
Kompressorinstallationer til medicinsk trykluft.
Centrale vakuumsystemer.

Publikationen giver på overskueligvis vis en oversigt over anbefalinger til opbygning, forsyningssikkerhed m.m., og er et godt værktøj hvis du arbejder som rådgiver, har eller skal byde på en entreprise samt arbejder med den daglige drift.

Bestil den fra FSD her:   http://www.sygehusmaskinmestre.dk/

Kontakt os og hør mere

SEND EN BESKED

Leverandører: