4320 2600

Er nytårsforsættet ren åndemiddelluft?

Få foretaget måling af kvaliteten af din åndemiddelluft i henhold til lovkravene fra Arbejdstilsynet. Kvaliteten af åndemiddelluft er en meget vigtig parameter for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for brugerne af luftforsynet åndedrætsværn.
Forurenet åndemiddelluft kan bl.a. give sygdom, hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektioner, gener i luftvejene og forgiftninger.

Virksomheder, der anvender kompressorforsynet åndedrætsværn og åndemiddelluft, skal sikre:

• at åndemiddelluften ikke medfører en sundhedsfare
• at der er en tilstrækkelig mængde åndemiddelluft til rådighed
• at anlægget vedligeholdes, kontrolleres og rengøres.

Derudover skal virksomheden udpege en trykluftansvarlig, som skal klare det daglige vedligehold og servicering af virksomhedens åndedrætsværn. Målet er:

• at forebygge og hindre ulykker med forurenet åndemiddelluft
• at skabe tryghed om kvaliteten af åndemiddelluft
• at opfylde Arbejdstilsynets krav om, at virksomhederne skal kontrollere deres åndemiddelluft

Værdi
Et korrekt og vedligeholdt trykluftsystem til åndemiddelluft med jævnlige kontrolmålinger, skaber tryghed hos brugerne og øger effektiviteten under arbejdet. I tillæg vil omkostningerne i forbindelse med sygdom, som skyldes forurenet åndemiddelluft, bliver reduceret væsentligt.

Forkert opbygning samt manglende vedligehold af et trykluftsystem til åndemiddelluft, kan få katastrofale konsekvenser for kvaliteten af åndemiddelluften, hvilket kan forårsage sygdom og forgiftninger hos brugerne.

Granzow tilbyder at:

• foretage målinger på kvaliteten af åndemiddelluft i henhold til kravene i Arbejdstilsynets
  vejledning ”Trykluft til åndedrætsværn”.
• rådgive i forbindelse med renovering eller ombygning af kompressoranlæg
  til åndemiddelluft 
• Granzow A/S fortager ombygning samt leverer korrekte komponenter, til brug for dette.                                                         

Hvad analyseres & kontrolleres der for:

• Kulilte (CO) • Kuldioxid (CO2) • Vandindhold • Totalt olieindhold (aerosoler og damp)
• Nitrøse gasser (NO og NO2) • Svovldioxid (SO2) • Svovlbrinte (H2S) • Organiske opløsningsmidler
• Partikler (total støv) • Bakterier • Skimmel • Enterobakterier

Priser for prøvetagning og analyse.

Første udførte prøvetagning og analyse                                                                         Ring for pris.
Efterfølgende prøvetagninger og analyser udført samme dag på samme adresse.        Ring for pris.
Prøvetagning analyseres på eksternt laboratorium og resultat fremsendes til kunde.

For yderligere information kontakt venligst Service afdelingen hos Granzow. De kan ligeledes kontaktes for gennemgang af din kompressorinstallation, eller give konkurrencedygtige tilbud på levering og udskiftning af filtre og dræn mv.

Kontakt os og hør mere

SEND EN BESKED

Leverandører: