4320 2600

Åndemiddelluftkvalitet

Få foretaget måling af kvaliteten af din åndemiddelluft i henhold til lovkravene fra Arbejdstilsynet. Kvaliteten af åndemiddelluft er et meget vigtigt parameter for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for brugerne af luftforsynet åndedrætsværn.

Forurenet åndemiddelluft kan bl.a. give sygdom, hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektioner, gener i luftvejene og forgift­ninger.

Virksomheder, der anvender kompressorforsynet åndedrætsværn og åndemiddelluft, skal sikre:

• at åndemiddelluften ikke medfører en sundhedsfare
• at der er en tilstrækkelig mængde åndemiddelluft til rådighed
• at anlægget vedligeholdes, kontrolleres og rengøres.

Værdi 
Et korrekt og vedligeholdt trykluftsystem til åndemiddelluft med jævnlige kontrolmålinger, skaber tryghed hos brugerne og øger effektiviteten under arbejdet. I tillæg vil omkostningerne i forbindelse med sygdom, som skyldes forurenet åndemid­delluft, blive reduceret væsentligt.

Granzow tilbyder at:
  • Foretage målinger på kvaliteten af åndemiddelluft i henhold til kravene i arbejdstilsynets vejledning ”Trykluft til åndedrætsværn”. 
  • Rådgive i forbindelse med renovering eller ombygning af kompressoranlæg til åndemiddelluft. 
  • Granzow A/S fortager ombygning samt leverer korrekte komponenter, til brug for dette.
Hvad analyseres & kontrolleres der for:
Kulilte (CO) • Kuldioxid (CO2) • Vandindhold • Totalt olieindhold (aerosoler og damp) • Nitrøse gasser (NO og NO2) • Svovldioxid (SO2) • Svovlbrinte (H2S) • Organiske opløsningsmidler • Partikler (total støv) • Bakterier • Skimmel • Enterobakterier
Prøvetagning analyseres på eksternt laboratorium og resultat fremsendes til kunde. For yderligere information kontakt venligst Service afdelingen hos Granzow på tlf. 43202600. De kan ligeledes kontaktes for gennemgang af din kompressorinstallation, eller give konkurrencedygtige tilbud på levering og udskiftning af filtre og dræn mv.

Kontakt os og hør mere

SEND EN BESKED

Leverandører: